"spend with books" — Słownik kolokacji angielskich

spend with books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spędź z książkami
  1. spend czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I spent time with old books, for I could read a little.

    Podobne kolokacje: