"book requires" — Słownik kolokacji angielskich

book requires kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka wymaga
  1. book rzeczownik + require czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Movies, music and books require investments of money and time.

    Podobne kolokacje: