"authoritative book" — Słownik kolokacji angielskich

authoritative book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): apodyktyczna książka
  1. authoritative przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Tells about Sawyer's lifelong interest in leeches and his ambition to write the authoritative book on them.

    Podobne kolokacje: