"book comprises" — Słownik kolokacji angielskich

book comprises kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka zawiera
  1. book rzeczownik + comprise czasownik
    Luźna kolokacja

    These comic books comprised all kinds of stories, from historical to action.

    Podobne kolokacje: