"traditional book" — Słownik kolokacji angielskich

traditional book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tradycyjna książka
  1. traditional przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It's unlikely that traditional books will ever become completely obsolete.

    Podobne kolokacje: