"book buys" — Słownik kolokacji angielskich

book buys kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka kupuje
  1. book rzeczownik + buy czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Any book that comes out on baby boomers, I buy it and read it."

    Podobne kolokacje: