"book fits" — Słownik kolokacji angielskich

book fits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka pasuje
  1. book rzeczownik + fit czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I like to give whatever book might fit a particular person at a particular time.

    Podobne kolokacje: