"book needs" — Słownik kolokacji angielskich

book needs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka potrzebuje
  1. book rzeczownik + need czasownik
    Luźna kolokacja

    But books will still need to be edited and promoted.

    Podobne kolokacje: