"purchase books" — Słownik kolokacji angielskich

purchase books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): księgi zakupów
  1. purchase czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Yes, we also purchase books from the bookstore, but somehow it's never the same.

    Podobne kolokacje: