"book sells" — Słownik kolokacji angielskich

book sells kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka sprzedaje się
  1. book rzeczownik + sell czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    His books must sell, but he does not think of himself as an author.

    Podobne kolokacje: