"book remains" — Słownik kolokacji angielskich

book remains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka pozostaje
  1. book rzeczownik + remain czasownik
    Zwykła kolokacja

    This book has remained in print for over 40 years.

    Podobne kolokacje: