"buy the book" — Słownik kolokacji angielskich

buy the book kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup książkę
  1. buy czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I cannot buy new books now but we can always talk.

    Podobne kolokacje: