PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy one's book" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's book kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś książka
  1. buy czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I cannot buy new books now but we can always talk.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo