"book costs" — Słownik kolokacji angielskich

book costs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koszty książki
  1. book rzeczownik + cost czasownik
    Luźna kolokacja

    I really felt she had gone too far; the book must have cost a small fortune.

    Podobne kolokacje: