"book deserves" — Słownik kolokacji angielskich

book deserves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka zasługuje
  1. book rzeczownik + deserve czasownik
    Luźna kolokacja

    Kennedy said that the book deserved "to be read by all who care about the American dream."

    Podobne kolokacje: