"classic book" — Słownik kolokacji angielskich

classic book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klasyczna książka
  1. classic przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the old days people read the classic books, there wasn't all this competition.

    Podobne kolokacje: