"canonical book" — Słownik kolokacji angielskich

canonical book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kanoniczna książka
  1. canonical przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Each constitute a haggadic commentary upon a canonical book - in other words, a midrash.

    Podobne kolokacje: