"buy one's books" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's books kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś książki
  1. buy czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I never expected a single person would buy my book.

    Podobne kolokacje: