PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy books" — Słownik kolokacji angielskich

buy books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup książki
  1. buy czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I never expected a single person would buy my book.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo