"book wanting" — Słownik kolokacji angielskich

book wanting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka chcąc
  1. book rzeczownik + want czasownik
    Luźna kolokacja

    Robert Shearman and Lars Pearson, in their book Wanting to Believe: A Critical Guide to The X-Files, Millennium & The Lone Gunmen, rated the two stars out of five.

    Podobne kolokacje: