"book stays" — Słownik kolokacji angielskich

book stays kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka zostaje
  1. book rzeczownik + stay czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A play runs for two weeks, but books stay up there on the shelf.

    Podobne kolokacje: