"Book litters" — Słownik kolokacji angielskich

Book litters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Śmiecie książki
  1. book rzeczownik + litter czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Books, scrolls and manuscripts littered the small room.

    Podobne kolokacje: