"throughout one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: throughout the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez cały czas czyjś książka
  1. throughout przyimek + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You might want to stop and think about them, because he does this throughout the book.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo