MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"throughout the book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w książce
  1. throughout przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You might want to stop and think about them, because he does this throughout the book.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo