"in one's books" — Słownik kolokacji angielskich

in one's books kolokacja
Popularniejsza odmiana: in one's book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w czyjś książki
  1. in przyimek + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He is not given a first name in the book.

    Podobne kolokacje: