"book contract" — Słownik kolokacji angielskich

book contract kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka umowa
  1. book rzeczownik + contract rzeczownik
    Silna kolokacja

    "If he had a financial interest in a book contract, it should have been reported to us."

    Podobne kolokacje: