PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"government contract" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa rządowa
  1. government rzeczownik + contract rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His father had something to do with defense work, government contracts.