"league contract" — Słownik kolokacji angielskich

league contract kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liga umowa
  1. league rzeczownik + contract rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He nearly is, if you look at his big league contracts.