BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"suggest books" — Słownik kolokacji angielskich

suggest books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywiedź na myśl książki
  1. suggest czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He suggested books she might read and when she had, she wrote to him about them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo