BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"recount in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opisywać w czyjś książka
  1. recount czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    As he recounts in his new book "Goodnight!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo