"for one's books" — Słownik kolokacji angielskich

for one's books kolokacja
Popularniejsza odmiana: for books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla czyjś książki
  1. for przyimek + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But these days at least some are coming for the books.

    Podobne kolokacje: