"express in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ekspres w czyjś książka
  1. express czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    According to the Washington Post, "Government terrorism experts call the views expressed in the center's book inaccurate and counterproductive."

    Podobne kolokacje: