"Book includes" — Słownik kolokacji angielskich

Book includes kolokacja
Popularniejsza odmiana: book includes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka obejmuje
  1. book rzeczownik + include czasownik
    Silna kolokacja

    After the 1740s children's books included part works for the children of the poor.

    Podobne kolokacje: