"book includes" — Słownik kolokacji angielskich

book includes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka obejmuje
  1. book rzeczownik + include czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    After the 1740s children's books included part works for the children of the poor.

    Podobne kolokacje: