"book" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

book rzeczownik

rzeczownik + book
Kolokacji: 399
history book • Domesday Book • record book • picture book • Penguin Book • Guinness Book • reference book • prayer book • ...
book + rzeczownik
Kolokacji: 181
book review • book publisher • book club • book store • book tour • Book Award • book publishing • book illustrator • book deal • ...
book + czasownik
Kolokacji: 300
book contains • book publishes • book features • book calls • book chronicles • book writes • book includes • book deals • book consists • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
3. book includes = książka obejmuje book includes
  • After the 1740s children's books included part works for the children of the poor.
  • His new book took two years to write and includes material from the class.
  • The book includes 33 stories, all first published in 2010.
  • The book includes 32 stories, all first published in 2009.
  • The book includes 35 stories, all first published in 2011.
  • The book includes 30 stories, all that were first published in 2008.
  • The book includes 32 stories, all that were first published in 2007.
  • The book also included about 60 of his own drawings.
  • The book also included the results of his first article initially published in 1957.
  • His books include two volumes of short stories published in 1993 and 1997.
4. book takes = książka bierze book takes
5. book lacks = braki książki book lacks
6. book carries = książka odprowadza book carries
7. book combines = książka łączy się book combines
8. book involves = książka wciąga book involves
9. book incorporates = książka jest wyposażona book incorporates
10. book starring = granie główną rolę książki book starring
11. book implies = książka sugeruje book implies
12. book abounds = książka roi się book abounds
13. book brims = brzegi książki book brims
(2) publish, write, print, save
Kolokacji: 4
(11) focus, concentrate, recall
Kolokacji: 3
(16) come, win, get, reach, try, ...
Kolokacji: 13
(20) follow, know, rely, espouse
Kolokacji: 4
(33) document, support, confirm
Kolokacji: 3
(35) lay, put, pile, stack, sign
Kolokacji: 5
(36) exist, survive, live
Kolokacji: 3
(37) aim, mean, aspire, think
Kolokacji: 4
(39) criticize, praise, denounce
Kolokacji: 3
(40) establish, base
Kolokacji: 2
(42) spend, burn
Kolokacji: 2
(43) reprint, reproduce
Kolokacji: 2
(44) popularize, circulate
Kolokacji: 2
(45) author, co-author
Kolokacji: 2
(46) miss, omit, disappoint, drop
Kolokacji: 4
(47) predict, promise
Kolokacji: 2
(48) resonate, sound
Kolokacji: 2
(49) accuse, ban
Kolokacji: 2
czasownik + book
Kolokacji: 279
book called • book entitled • book titled • illustrate books • sell books • book edited • buy books • sign books • purchase books • ...
przymiotnik + book
Kolokacji: 420
new book • comic book • recent book • late book • best-selling book • rare book • Basic Book • favorite book • influential book • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.