"explain in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjaśniać w czyjś książka
  1. explain czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Denning explains in her book The ethics of cyber conflict.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo