"tell in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

tell in one's book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówić w czyjś książka
  1. tell czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    Why - or even whether - this is true, Leslie Savan does not tell us in her book on the subject.

    Podobne kolokacje:

podobne do "tell in one's book" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tell in one's book" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przysłowie