"book title" — Słownik kolokacji angielskich

book title kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka tytuł
  1. book rzeczownik + title rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Political book titles could sure use this sort of help.

    Podobne kolokacje: