BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"books article" — Słownik kolokacji angielskich

books article kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książki artykuł
  1. book rzeczownik + article rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There are thousands of books, articles and blog posts about what to do in Rome.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo