"with a book" — Słownik kolokacji angielskich

with a book kolokacja
Popularniejsza odmiana: with books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z książką
  1. with przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Sometimes she is known to help him with his books.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo