"books collection" — Słownik kolokacji angielskich

books collection kolokacja
Popularniejsza odmiana: book collection
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolekcja książek
  1. book rzeczownik + collection rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But that's not always the case, says my book collection.

    Podobne kolokacje: