"book report" — Słownik kolokacji angielskich

book report kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): raport książki
  1. book rzeczownik + report rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A book report is put off in favor of a television show or a baseball game.

powered by  eTutor logo