"book adaptation" — Słownik kolokacji angielskich

book adaptation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adaptacja książki
  1. book rzeczownik + adaptation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There was also a comic book adaptation based on the film.

    Podobne kolokacje: