PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"stage adaptation" — Słownik kolokacji angielskich

stage adaptation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inscenizacja
  1. stage rzeczownik + adaptation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His stage adaptation runs 4 hours and 15 minutes, an hour longer than the film.