"movie adaptation" — Słownik kolokacji angielskich

movie adaptation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adaptacja filmu
  1. movie rzeczownik + adaptation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One of the stories offered is the original movie adaptation.