ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"stage production" — Słownik kolokacji angielskich

stage production kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inscenizacja
  1. stage rzeczownik + production rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They also put on four main stage productions each year.

  2. stage czasownik + production rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The production is staged as a movement toward common ground.