"stage production" — Słownik kolokacji angielskich

stage production kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inscenizacja
 1. stage rzeczownik + production rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  They also put on four main stage productions each year.

  Podobne kolokacje:
 2. stage czasownik + production rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  The production is staged as a movement toward common ground.

powered by  eTutor logo