"halt production" — Słownik kolokacji angielskich

halt production kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): produkcja zatrzymania się
  1. halt czasownik + production rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Experts said that was not a main reason to halt production, because a law already offers government protection against such liability.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo