KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stage events" — Słownik kolokacji angielskich

stage events kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydarzenia sceniczne
  1. stage czasownik + event rzeczownik
    Silna kolokacja

    During the last year, the rebels staged various events here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo