KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stage productions" — Słownik kolokacji angielskich

stage productions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inscenizacje
  1. stage czasownik + production rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He staged many successful productions but seems to have lived beyond his means.

powered by  eTutor logo