"stage demonstrations" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): demonstracje sceniczne
  1. stage czasownik + demonstration rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Since the mid-1980's, groups opposed to abortion have staged nearly weekly demonstrations across the nation.

podobne do "stage demonstrations" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "stage demonstrations" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo